Uit het huwelijk van Klaas Immes Dijkens en Aaltje Willems Brontsema werden vier zonen (waarvan één jong en kinderloos overleed) en een aantal dochters geboren. De overige drie zonen met hun nageslacht vormen 3 takken van de huidige familie Dijkens:

1. Zoon Willem trouwde met Trijntje Kat    2. Zoon Imme trouwde in zijn eerste huwelijk met Janneke Bultema    3. Zoon Freerk trouwde met Dieuwerke Bulthuis.

Naast deze drie takken is er nog een vierde tak: een jongere zuster van Klaas Immes, Anje Immes Dijkens, kreeg twee buitenechtelijke zonen die de naam Dijkens gebruikten.

Zij vormt met haar twee zonen tak 4. Wie de vader is, zal w.s. niet meer te achterhalen zijn; er wordt nergens een vermelding van gemaakt. Anje trouwde later met Alje Melles Knol, waarvan zij nog een aantal kinderen kreeg.

De jongste buitenechtelijke zoon Klaas, stierf kinderloos op ongeveer 24 jarige leeftijd tijdens zijn dienstplicht in ´s Hertoghenbosch, de oudste zoon Freerk Immes trouwde met Korneliske Buitenwerf, waarmee hij 5 zonen en 4 dochters kreeg. Een deel van zijn gezin vertrok eind 1800 naar Amerika en kreeg daar nageslacht.

De site is ingedeeld op basis van deze takken: u kunt klikken op de blauwe teksten die de takken aangeven. In de tekst kunt u bij de namen (in het rood) van de aangehuwden hun kwartierstaat vinden, of u wordt doorgestuurd naar ander sites met informatie over die persoon.

Het voorgeslacht van Klaas Immes Dijkens vindt u hier.

Daarnaast zullen er wissellende gegevens te vinden zijn: foto's, websites m.b.t. de familie Dijkens, en websites over de omgeving van de gemeente Eemsmond, de voormalige gemeente Uithuizermeeden .

Schrijf een bericht in het gastenboek.    Bekijk hier mijn gastenboek.
Search my site

powered by FreeFind